Kedves Klubtársam!

Ezúton szeretnélek tájékoztatni a Klub április 11. napján tartott rendes, megismételt közgyűlésének határozatairól.

1/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendet a meghívóban szereplővel egyezően elfogadta, valamint megválasztotta Essősy Zsombort a közgyűlés levezető elnökének, Dr. Dezső Róbertet a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Prohászka Andreát hitelesítő tagnak.

2/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnöki tájékoztatót és az Elnökség 2018. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését, valamint az Egyesület 2018. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, illetve az Egyesület 2018. évi terveiről szóló Elnöki tájékoztatót, valamint a 2019. évi költségvetés-tervezetet.

3/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat

Az egyesület tagdíja a meglévő tagok számára 2019-től, az újonnan belépő tagok számára az alábbiak szerint módosul:

Tagvállalt cégcsoportjának nettó árbevétele Tagdíj mértéke (Ft/év)
0-300 millió 75 000
300 millió – 1 milliárd 150 000
1 milliárd – 3 milliárd 200 000
3 milliárd  – 5 milliárd 250 000
5 milliárd fölött 300 000

4/2019.04.11. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlést a jelen határozat elfogadásának napjától az Alapszabály 8.§ (2) bekezdése értelmében 5 éves határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az egyesület elnökévé, elnök-helyettesévé és elnökségi tagjává:

Elnök: Essősy Zsombor

Elnök-helyettes: Dr. Móré Attila

Elnökségi tag: Prohászka Andrea

A Közgyűlés jegyzőkönyve – aláírás után – elérhető lesz a honlapon, a DOKUMENTUMAINK menüpont alatt.

Köszönöm az eddigi bizalmad, s bízom benne, hogy ezek után (is) gyakran találkozunk rendezvényeinken!

Kérdés esetén keresd bizalommal főtitkárunkat, Vámossy-Koósa Annát!

Budapest, 2019. április 24.

Üdvözlettel:

Essősy Zsombor

klubelnök

X