Elsőre. Korábban elképzelhetetlen technológiák napjainkra valósággá váltak, a „Vissza a jövőbe” már nem csak játék és szórakozás, az először jópofának tűnő kütyük felgyorsítják és megállás nélküli állandó ébrenlétre ösztökélik az emberi agyat.

Másodjára. A gépek diadalát hirdetik a lapok, azonban a folyamatos automatizáció és fejlesztések ellenére is tetten érhető, a jó szakember lassan mindenhol „hiánycikk”, legyen szó IT szektorról, műanyagtermékek előállításáról vagy élelmiszeriparról.

Ugyanakkor. Egy folyamatosan formálódó világban kell megtanulni „belelátni” a jövőbe. Szélmalom harc? – talán igen, talán mégsem. Nehezített a pálya, viszont tehetséges emberekből nincs hiány, a módszer ezzel együtt változhat. Fontos a múlt, a tapasztalat érték, a jövőbetekintés erény. A dimenziók találkozásánál pedig helye van egy olyan közösségnek, amely tagjai kellő nyitottsággal, leleményességgel, egy cseppnyi jó szándékkal építik a jövőt.

Az év első felére vonatkozó igényfelmérés kérdéseire kapott visszajelzések alapján a Klub egyfajta feltöltődés a tagságnak, ami jelenti a megszerezhető hasznos ismereteket, a kapcsolatépítés és a tapasztalatcsere alkotó formáját, és őszinte beszélgetéseket egy sikeres emberekből álló közösségben.

A Klubnak lelke van. Ez nem más, mint a benne lévők energiája, éppen ezért különösen odafigyelünk, hogy igazodjunk a tagság által támasztott igényekhez.

Az első féléves klubprogramok kapcsán kapott visszajelzések elégedettségre adnak okot, ugyanakkor látható, hogy kiemelkednek – talán a házigazdák által hozzáadott személyes többlet miatt – a „Kulisszatitkok” programsorozat elemeiként szereplő találkozók.

PILLANATOK ELSŐ FÉLÉVES KLUBJAINKRÓL

  

A következő féléves programterv kialakításánál figyelembe vettük a kimagasló érdeklődést a cég menedzsereinek foglalkoztatásával, a vállalati hatékonyság kérdéskörével kapcsolatban, ahogy a tanulságos cégtörténetekre is hangsúlyt helyezünk.

A csoportkohézióról tanúskodik a partnertalálkozók iránti érdeklődés fokozódása.  Az utóbbiak szervezésénél előnyben részesítjük a favorit tematikákat, és kedvezünk a gasztronómiai és kulturális élményeknek.

Időzítés szempontjából továbbra is a csütörtök délutáni programok tűnnek a többség számára a legideálisabbnak, ugyanakkor a rendezvény jellegéhez igazodva rugalmas a tagság hozzáállása a programokon való részvételhez. Érdekesség, hogy a preferencialistán a pénteki nap lassan kis csütörtök lesz. A tagság nyitottságáról tesz tanúbizonyságot az is, miszerint a visszajelzők több, mint 80%-a szívesen vállal akár többlet utazási időt is egy nem budapesti program miatt.

Valószínűleg a taglétszám kérdésében jelentkezik a legnagyobb véleménykülönbség. Megoszlik a vélekedés az ideális méretről, így ugyanolyan mértékű a támogató köre a 100 fő alatti, a 110, illetve 130 főig terjedő létszámnak, azonban a minőségi elvárásokat illetően egyetértés van.

Az Elnöke útján konstans konzultatív szerepe van a Magyarok a Piacon Klubnak a Vállalkozásfejlesztési Tanácsban, egyúttal meghívott résztvevője a GINOP Monitoring Bizottság üléseinek.

Az igényfelmérés periodikus jellegén túl szívesen vesszük partnereink visszajelzéseit, tanácsait, hiszen továbbra is elsődleges cél, hogy a személyes hozzáadott értéket megbecsülve kínáljunk inspirációt, perspektívát, és megújuló energiával támogassuk a tagság formálódó igényeit.

PILLANATOK ELSŐ FÉLÉVES KLUBJAINKRÓL

DSD_3888Kulisszatitkok a Simon Műanyagfeldolgozónál (13)Partnertalálkozó - 20170629 (6)

 DSD_2750

 

X