Az Irinyi tervben megfogalmazott stratégiai célok megvalósítását támogató együttműködési nyilatkozatot írtak alá a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői.

Ahhoz, hogy modernebbé váljon az ipari termelés szerkezete, és elmozduljon a magasabb hozzáadott értékű termelés felé, át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra, az iparnak a tudásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsőoktatásra és a szakoktatásra kell támaszkodnia – emelte ki köszöntőjében Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára.

A stratégiai célok megvalósítását támogató együttműködési nyilatkozatot Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs hivatal elnöke, Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár, Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, valamint Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára – mint a megállapodás életre hívója – írták alá.

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

A Nemzetgazdasági Minisztérium – összhangban a kormány újraiparosítási törekvéseivel – megvizsgálta, mely főbb gazdasági ágak mentén haladva lehet a gazdaságot egy még magasabb fejlődési pályára állítani, elérni azt, hogy az ipar GDP-arányos teljesítménye 30%-ra nőjön. Az Irinyi tervben megfogalmazott irányelvek megvalósításával a kormány tovább erősíti a nemzeti ipart, épít az innováció erejére, segíti az új munkahelyek létrejöttét, és támogatja a hazai vállalatok verseny- és exportképességének növelését.

Az ünnepélyes aláírást megelőző beszédeikben a felek kiemelték, hogy az Irinyi tervben meghatározott célok végrehajtása a gazdaságirányítás szereplőitől fokozott odafigyelést, együttműködést igényel. Szükség van arra, hogy a kutatás-fejlesztés támogatására fordítható pénzügyi források felhasználása ebbe az irányba mutasson. A megújuló, bővülő magyar ipar minden eddiginél több szakembert fog igényelni, ezért fontos, hogy a közép- és felsőfokú képzés-oktatás felkészüljön ezekre a feladatokra.

A Magyar Tudományos Akadémia és a három minisztérium által aláírt Szándéknyilatkozat egy olyan közös munkát tesz lehetővé, melynek az összehangolt szakpolitikai intézkedések révén mind közvetlen módon, mind a szinergikus hatásokat kihasználva a humán és financiális erőforrások jobb hasznosulását eredményezik annak érdekében, hogy az Irinyi terv céljai minél előbb teljesülhessenek.

Forrás: www.kormany.hu

X