A külpiaci megjelenés, valamint megerősödés lehetőségeiről konzultáltak a Magyarok a Piacon Klub tagjai április 30-án az egri Sanatmetal Kft-nél. Farkas József, a házigazda saját példájukon keresztül mutatta be, hogyan tud egy magyar cég érvényesülni a világpiacon, milyen lehetőségekkel és buktatókkal találkoztak az elmúlt években.

A fórumon Kabai Éva (Eximbank Zrt., szenior vállalati kapcsolattartó), valamint Piszter Csaba (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Külgazdasági Főosztály, főosztályvezető-helyettes) segítette orientálni a résztvevőket az elérhető állami lehetőségekről.
. 

Forrás: https: //www.youtube.com/watch?v=RYm–4RmPuw

A Külgazdasági és Külügyminisztérium fennhatósága alá tartozó Eximbank Zrt. az „életképes” cégeket preferálja. Kabai Éva elmondása szerint a 11 %-os piaci részesedéssel rendelkező Bank abban az esetben tudja vállalni az együttműködést egy céggel, amennyiben az exportképesség és az ügylet is látható a potentált oldaláról. Elmondása szerint fontos a cég önértékelése a valós exportképesség megállapítása érdekében.
A vállalati kapcsolattartó beszélt a hitelezési rendszer felépítéséről is. A Bank közvetítőkön keresztül 3,5 %-on jut USD és Euro alapon befektethető összegekhez, amit 0,1 %-on közvetít tovább. A különbözetet az állami támogatásoknak (pl. adóbefizetésekből) köszönhetően tudják biztosítani.

 Fotó: Molnár Adél Bernadett, Kulisszatitkok a Sanatmetal Kft-nél

Kabai Éva első számú üzenetként hangsúlyozta, hogy a vállalkozóknak a kereskedelmi bankokat érdemes először megkeresniük. (Az Eximbank kapcsolatban áll az összes magyarországi nagyobb kereskedelmi bankkal.) A kereskedelmi bankok által nyújtott összegek esetében az exportbank folyamatosan visszaméri a kikínált kamatszázalékot, amely jelenleg 1,84 %-os átlagos ügyfélkamatra rúg. Ezzel együtt türelemre és körültekintő eljárásra sarkallta a magyar vállalkozókat az előadónő. Elmondása szerint a megtépázott, a legtöbb esetben külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi bankoknak az előírt sztenderdeknek megfelelően kell működniük.
Az elhangzottakból megerősítést nyert, hogy az Exportélénkítési Hitelprogramnak köszönhetően az exportbank a finanszírozás bármelyik fázisába be tud kapcsolódni. A résztvevők reakciójából ítélve új információként hangzott el, hogy az Eximbank a termelési kapacitásbővítés finanszírozásába is be tud szállni, amennyiben a beruházás exportcélú. Ugyanez a megoldás ugyancsak elérhető az exportcégek beszállítói számára. Hasonló pozitívum a Bank által nyújtott hitel fedezeti garancia reálisan kedvező rendszere.
A lehetőségek kiaknázása, valamint a külpiaci eredményesség biztosítása érdekében Kabai Éva hangsúlyozta, hogy a külpiacon megjelenő KKV-nak – cégmérettől függően – ,legalább 1 fő szakértőre szüksége volna, aki kizárólag ezzel a területtel foglalkozik a vállalkozáson belül.

Piszter Csaba főosztályvezető- helyettes beszélt az általános stratégiai célokról, az eszköz- és intézményrendszerről, ahogy kitért a kiemelt külpiacokra is. Elmondása szerint mind a Magyar Nemzeti Kereskedőház, mind pedig a külgazdasági attaséhálózat azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hazai vállalkozók külföldi megjelenését, megerősödését. Jelenleg 76 országban 136 külgazdasági attasén keresztül, összesen 179 külképviseleten munkálkodnak a külpiaci hatékonyság növelésén.
A főosztályvezető-helyettes az elhangzottak fényében hangsúlyozta, hogy alapjaiban meghatározó az ügylet sikeressége szempontjából, hogy a jelentkező fel tudja mérni export képességét, tisztában legyen a terméke/ szolgálgatása iránti kereslettel, a célpiaci lehetőségekkel és veszélyekkel, és még számos, a vállalkozás eredményességét garantáló egyéb tényezővel.

 Fotó: Molnár Adél Bernadett, Kulisszatitkok a Sanatmetal Kft-nél

A házigazda Farkas József lényegretörő kérdéseivel, érdekes történeteivel felrázta a hallgatóságot. Az értékesítő oldalon álló, Európa TOP 30 ortopédiai eszközöket gyártó cége között szereplő, egyúttal a világpiacon Kínától Mexikóig megjelenő magyar vállalkozás vezetője húsbavágó kérdéssel kezdte mondandóját. „Mit várnak tőlünk a külpiacon?” Tapasztalatai szerint:

  • folyamatos innovációt, új termékeket,
  • multi minőséget,
  • multi szolgáltatást (a marketing, oktatás, szerviz, támogatás, utaztatás stb. területén),
  • rugalmas kapacitás növelést,
  • gyors kiszolgálást,
  • és mindezt OLCSÓN, hosszú fizetési határidővel.

A komplex elvárásoknak való megfelelés maximális rugalmasságot követel meg az exportálótól. Meghökkentő számokról beszélt a tulajdonos. Elmondása szerint a megfelelés része, hogy átlagosan évi 1,5 hónapot töltenek valamilyen audit tevékenységgel, valamint, hogy mérik a vevői elégedettséget és a lehető leggyorsabban reagálnak a reklamációkra, ahogy a szervezet belső hatékonyságára is kellő figyelmet fordítanak. A megújulás része, hogy negyedévente átalakítják a céget.
Az ügyvezető meglátása szerint a kereskedelmi és marketing tudásunk gyerekcipőben jár néhány külföldi pl. USA-beli receptúrához képest. A terület egyértelműen fejlesztendő. Képezni kell a szakember állományt is annak érdekében, hogy ne a humán erőforrás legyen a fejlődés gátja. Ezzel együtt jogos a feltételezés, a magyar cégek itthoni megerősödése a külpiaci helyzetük stabilizálódását vonhatja maga után.

Farkas József Jack Welch, a GE volt elnökének szavaival zárta bevezető gondolatait, és invitálta üzemlátogatásra és eszmecserére tagtársait.

„Amikor a vállalaton belüli változás üteme elmarad a
vállalaton kívüli változás ütemétől, közeleg a vég.”

X