„A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”.”

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke január 1-jétől Pálinkás József. Az első Orbán-kormány oktatási miniszterét, a későbbi MTA-elnököt, Orbán Viktor miniszterelnök nevezte ki, öt éves periódusra.

Az NKFI Hivatal ez év január 1-jétőlt vette át az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) feladatait, valamint kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot (NKFI Alap). A hivatal kormányhivatal lesz, kormányzati szolgálati jogviszonyban lévő munkatársakkal, szemben a korábbi közalkalmazotti jogviszonnyal. Pálinkás József vezetésével az NKFI Hivatal feladatai közé tartozik Magyarország képviselete a kutatás- fejlesztési és innovációs nemzetközi szervezetekben és együttműködésekben. Emellett szakmai felelőse a Magyarországnak nyújtott külföldi kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásoknak.

Az új elnök véleménye szerint januártól jelentősen változik a k+f finanszírozási rendszere; „Mivel a tudomány, főleg a fejlesztés és az innováció iparszerűvé vált, olyan nemzeti programokat kell finanszírozni, amelyeknél világosan látszik, milyen terméket vagy szolgáltatást eredményeznek.” – hangsúlyozta egy év végi konferencián.

Forrás, további információ:
www.hirado.hu

X