2015. január 1-től lépett életbe, a kormány reményei szerint, az áfacsalás visszaszorítását célzó közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer, az EKÁER. A rendszernek köszönhetően ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése. A szállító jármű méretétől függetlenül bejelentés köteles az úgynevezett kockázatos élelmiszerek és kockázatos termékek köre, melyekhez biztosíték fizetési kötelezettség is kapcsolódik.
ekaer
A bejelentést az állami adó- és vámhatóságnál kell megtenni az EKÁER elektronikus felületén keresztül, hiszen közúti fuvarozással járó tevékenységet ez év január elsejétől csupán EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

A szabályozás a 2015.01.01-jén és azt követően megkezdett fuvarokra vonatkozik. A 2015.01.31-i dátummal záruló türelmi időszakban nem alkalmaznak az EKÁER számmal kapcsolatos jogsértések esetében szankciókat.

A bejelentési kötelezettség alól mentesülnek azon gépjárművek, melyek kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény alapján alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek variációit szállítják. Kivételt jelent az az adózó is, aki gyűjtőfuvar keretében szállít nem kockázatos terméket, és a termékek tömege nem haladja meg а 2500 kg-ot, vagy adó nélküli értéke а 2 millió forintot.

Forrás, további információ:

2003. XCII. törvény 22/E§ és a 11. számú mellékletében
EAKER Információs portálon

X