Az Európai Unió (EU) 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési keretéből jelentős fejlesztési források érkeznek Magyarországra, az uniós csatlakozásunk óta már létező eljárások mentén. A forrásokat a fejlesztési programokban rögzítettek szerint kell felhasználni. Ezek közül is a legfontosabb dokumentum a Partnerségi Megállapodás, amit 2014. szeptember 11-én írtak alá. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív programok feladata. Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretén belül tervezi, melyek illeszkednek az EU2020 stratégiához. A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok kapcsán, melyek tartalma brüsszeli jóváhagyásukig még változhat.

Magyarország az alábbi, 10 programot nyújtotta be a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan;

  • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) – a közlekedés hálózat és infrastruktúra fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül
  • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) – a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez
  • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) – a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés megvalósítása
  • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) – új munkahelyek létesítése illetve a munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztése
  • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) – kereteket biztosít a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához
  • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – biztosítja Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését
  • Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) – közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztése
  • Vidékfejlesztési Program (VP) – a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése
  • Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) – halászati ágazat támogatása
  • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) – a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – juttatja megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez

Az Operatív Programok legfrissebb változata elérhető a palyazat.gov.hu oldalon.

X