Ezúton is köszönjük az időt és energiát, melyet a KLUBprogramokkal kapcsolatos felmérésünk kitöltésére szánt. A közel 40%-os kitöltési aránynál csupán a visszajelzések tartalmi része biztatóbb. Megkérdeztük a tagságot a klubélet előnyeiről, a központi témákról, a rendezvények jellegéről és mikéntjéről. Milyen válaszok érkeztek? – most megosztjuk Önökkel.

Örülünk annak, hogy a válaszadók közel 90 %-a elégedett a 2013-2014. évi programjainkkal, azon vagyunk, hogy a jövőben tovább erősítsük a megelégedettséget.

A válaszadók zöme elégedett a havi rendszerességgel megszervezett, létszám tekintetében az esemény jellegéhez igazodó rendezvényekkel. A napszakot illetően továbbra is a csütörtök délutáni (15:00-18:00 óra közötti), valamint esti (18:00 óra utáni) időpontok a legmegfelelőbbek. A tagság nyitottságát támasztja alá, miszerint a válaszadók ¾-e a Budapesten kívülre szervezett programokon is szívesen részt vesz.

ÖNÖK MONDTÁK

Leginkább azért értékes a klubélet (TOP 3), mert

  • gazdaságilag felelős emberek a meghívott előadók,
  • nyitott, innovatív a hangulat,
  • sokat lehet tanulni az elhangzottakból, és (holtversenyben) mert személyre szabott a kapcsolattartás.

Rákérdeztünk, mely témák a leginkább érdekesek. A felmérés eredményei alapján megerősítést nyert az aktuális gazdasági kérdésekkel – gazdaságfejlesztéssel foglalkozó fő irány helytállósága.

ÖNÖK MONDTÁK

A legérdekesebb rendezvények a következőkkel foglalkoznak (TOP 3);

  • fejlesztési források (pl. EU források, H2020),
  • exportpiaci lehetőségek,
  • pénzügyi megoldások.

Észrevételeiket nagyra értékeljük, építő javaslataikra a jövőben is nyitottak vagyunk.

Barátsággal és bizalommal,

Lévai Annamária
főtitkár

X