A hetekben zajlik hazánk egyik uniós alapdokumentumának, a Partnerségi Megállapodásnak a véleményezése. A véglegesítés előtt álló szöveg alapjaiban határozza meg a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban az Európai Unióból érkező források elosztásának mikéntjét.

A fejlesztési irányok határozottan körvonalazódnak: a megyék, a megyei jogú városok, illetve kisvárosok és térségük vonatkozásában a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív program – a ROP „utódja”) a következő célokat támogatja.

• Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
• Települési infrastruktúra-fejlesztések
• Önkormányzati közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra- és intézmény-fejlesztés
• Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
• Technikai segítségnyújtás mindezek megvalósításához

A gazdaságfejlesztés, ezen belül a kis- és középvállalkozói réteg támogatása továbbra is az a vezérvonal, amiről a döntéshozói szándék szerint nem térhet le a tervezők tolla. A stratégia kidolgozásának folyamatát segítik a véleményezésben közreműködők, köztük a Magyarok a Piacon Klub javaslatai. Klubunk az Önöktől beérkezett információk alapján összeállított ajánláscsomagot ősszel nyújtja be a kormányzat fejlesztéspolitikai tervezésért felelős szerveinek.

TOP prioritástengelyek – forráselosztás
(2014 – 2020)

 

X