A Magyarok a Piacon Klub kezdeményezésére létrejött gazdaságfejlesztési kerekasztal célja megszólítani azokat a gazdasági szereplőket, akik tevékenységükkel, jelenlegi és tervezett fejlesztéseikkel hatással lehetnek a megye gazdaságára, és akikre partnerként tekinthetnek a közigazgatás képviselői, a területfejlesztésben érintett intézmények, szervezetek.

A Klub fórumsorozatának negyedik, székesfehérvári állomásán a megyét Pleizer Lajos alelnök úr és Balsay István elnöki tanácsadó, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalt pedig Kígyóssy Gábor, a Stratégiai és Területi Tervező és Értékelő Főosztály főosztályvezető-helyettese képviselte.

A fórumon részt vevő vállalkozók egyet értettek abban, hogy egy kiszámíthatóbb és tervezhetőbb pályázati rendszerre lenne szükség. Igényként merült fel az utánpótlásról való gondoskodás, valamint ezzel párhuzamosan az oktatási rendszer újabb reformjának szükségszerűsége, ahogy a vállalkozók munkaadói kötelezettségeinek és jogosultságainak a munkavállalók irányában tett rugalmasabb bánásmódjának segítése.

Ugyanakkor Győri Imre, a Magyarmet Kft. ügyvezető igazgatójának összegző szavaiból kiderült, hogy először egy, a termékek iránti keresletet kimutató felmérésre lenne szükség azzal a magyar vállalkozó termelőkapacitás-vizsgálattal, ami reményeink szerint képes kielégíteni a vásárlói elképzeléseket.

X