Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Magyarok a Piacon Klub soron következő közgyűlésével kapcsolatos információkról:
A közgyűlés időpontja: 2012. május 30. szerda 16:00 óra

Helyszín:

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Állategészségügyi és Pet Centrum
1196 Budapest, Hofherr Albert u. 38-40.

Napirend:

  1. Elnöki tájékoztató a Klub 2011. évi tevékenységéről, az Elnökség munkájáról.
  2. Tájékoztató a Klub 2012. évi terveiről.
  3. A Klub 2011. évi beszámolójának és 2012. évi költségvetésének elfogadása.
  4. Döntés az alapszabály módosításáról.A Klub Elnökének, és az Elnökség tagjainak megválasztása, tematikus bizottságok tagjainak megválasztása.
  5. Egyebek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele (50 % + 1 fő) jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés 2012. május 30. napján 16 óra 30 perckor, változatlan helyszínen (Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állategészségügyi és Pet Centrum, 1196 Budapest, Hofherr Albert u. 38-40.) kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Kérem, hogy részvételi szándékát 2012. május 28. napjáig szíveskedjen jelezni a Klub főtitkáránál, Hajnerné Dr. Horváth Barbaránál, a dr.horvath.barbara@intrados.org e-mail címen, vagy a 0630/200-6347-es telefonszámon.

X