Ezúton is tájékoztatjuk a Magyarok a Piacon Klub tagjait, hogy 2011. április 5. napján 15 órakor kerül megrendezésre a Magyarok a Piacon Klub közgyűlése

Az eseménynek a Royal Kávéház – Szamos Marcipán Cukrászda (1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49.) ad helyszínt.

Napirend:

  • Elnöki tájékoztató a Klub 2010. évi tevékenységéről, a beszámoló elfogadása.
  • Elnöki tájékoztató a Klub 2011. évi programjáról.
  • A Klub 2011. évi költségvetésének elfogadása, a „Válassz magyart” cd sokszorosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának elfogadása.
  • A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele (50% + 1 fő) jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés 2011. április 5. napján 15 óra 30 perckor, változatlan helyszínen (Royal Kávéház – Szamos Marcipán Cukrászda 1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49.) kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

X