A 2011. április 5. napján tartott közgyűlésen elfogadásra került a Magyarok a Piacon Klub 2010. évi beszámolója, valamint a 2011. évre tervezett program és a költségvetés.

A Klub 2010. évi beszámolója megtalálható honlapunkon. Az idei évben elsődleges célunk az ún. „klub-élet” aktívvá tétele ill. megerősítése. Ennek érdekében három alkalommal tervezzük klub-délutánok szervezését, ahol lehetőség nyílik arra, hogy a tagok bemutassák saját tevékenységüket és üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki. 

Célunk az, hogy olyan összejöveteleket szervezzünk, ahol kötetlen beszélgetések során alkalom nyílik a Klub tagjai számára véleménycserére és szorosabb együttműködés kialakítására. 

Terveink szerint május, október és december hónapban kerülne sor ilyen jellegű rendezvényekre, melyek kizárólag a Magyarok a Piacon Klub tagjai számára kerülnek megszervezésre. A fenti programokon kívül két nagyszabású rendezvényt tervezünk. 
Szeptember hónapban a Magyar Termék Nonprofit Kft-vel közösen „magyar termék hétvégét” tartunk, mely a Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kerül megszervezésre. 

A részletes program kialakítás alatt van, erről később adunk tájékoztatást. A második rendezvényt, konferenciát novemberre tervezzük, a téma illetve a meghívott előadók személye tekintetében szintén várjuk szíves javaslataikat, véleményüket, hiszen arra törekszünk, hogy tevékenységünket a Klub tagjainak legnagyobb megelégedésére és igényeiknek megfelelően lássuk el. A Klub főtitkára várja javaslataikat.

X