Kedves Klubtárs!

A Magyarok a Piacon Klub alapszabályának 7§ (10) bekezdésének értelmében ezúton tájékoztatlak az egyesület legutóbbi, azaz 2018. március 20-án megtartott közgyűlésén hozott határozatokról, tételesen a következőkről.

Az 1/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés egyhangú határozattal Szabó-Lévai Annamáriát a jegyzőkönyv vezetőjének, Somogyi Botondot és Soltész Lászlót szavazatszámláló bizottsági tagnak, azaz szavazatszámlálónak, valamint Bosnyák Tamást és László Ilonát jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.”

A 2/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.”

A 3/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnökségi tájékoztatót és az Elnökség 2017. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését, valamint az Egyesület 2017. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, illetve az Egyesület 2018. évi terveiről szóló Elnökségi tájékoztatót, valamint a 2018. évi költségtervezetet.”

A 4/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy az Egyesület székhelye 2018. március 31. napjától 1037 Budapest, Körtvélyes u. 15.

Az Alapszabály 1.§ (2) bekezdése ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

„(2) A klub székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 1037 Budapest, Körtvélyes u. 15.”

A 5/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal a Felügyelőbizottság tagjaivá választotta Krisán Lászlót, Kis Ernőt és Dr. Nyirő Józsefet, a jelen határozat meghozatalától számított két éves határozott időtartamra.”

A 6/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
„A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, az Alapszabály 7.§ (6) bekezdése ennek megfelelően az alábbiak szerint egészül ki:

(…)„Határozatképtelenség esetén – 30 napon belül – azonos napirenddel ismételten össze kell hívni az elhalasztott közgyűlést. A megismételt közgyűlés az elhalasztott közgyűlés napján is megtartható, azzal, hogy az eredeti és a megismételt közgyűlés időpontja között legalább 30 percnek el kell telnie. (…) ”

A 7/2018.03.20. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát és felhatalmazza Essősy Zsombor elnök urat annak aláírására.”

A fentiekkel összefüggő dokumentumokat, azaz az Egyesület alapszabályát, a 2017. évről készült beszámolót és annak kiegészítő mellékletét, valamint a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet elérhetővé tesszük a www.mapiklub.hu oldalon.

Felmerülő kérdés esetén keressétek bizalommal Szabó-Lévai Annamáriát az annamaria.levai@mapi.hu e-mail címen vagy a +36-20-280-2650-es telefonszámon.

Budapest, 2018. március 27.

Klubtársi üdvözlettel,

Essősy Zsombor
elnök

X