Biztos pont a bizonytalanban? Létezik-e még egyáltalán a bizonyos fogalma napjainkban, szükséges-e ragaszkodnunk ehhez a meghatározáshoz egy olyan világban, ahol elmondható, a változás állandó. Emberi természetünk – tisztelet a kivételnek – könnyebben alkalmazkodik az ismétlődő, kiszámítható történésekhez, legalább is igényli, hogy életeseményeinek (értve ezalatt az üzleti élet történéseit is) egy része kiszámítható legyen.

A 4. ipari forradalom küszöbén komfortérzetünket feszegető helyzetekhez szükséges alkalmazkodnunk, ráadásul utat kell ásnunk a tehetségnek, ami a felzárkózáson túl versenyelőny megszerzésére is alkalmassá teszi a hazai gazdasági szereplőket.

A jövő kulcsszavai: digitalizáció, robotgyárak, technológiai innováció. A sokszor még bürokráciával és szó szerinti papírmunkával átszőtt ma valóságában kell megtanulni felkészülni az egyelőre még nehezen elképzelhető mátrix-szerű élményre, mindezt úgy, hogy komoly méreteket ölt az alkalmas szakemberek megtalálásának és megtartásának problémaköre.

A Magyarok a Piacon Klub és a hozzá hasonló, vállalkozói érdeklődést fenntartani képes közösségek szerepe vélhetően felértékelődik a jövőben, legalábbis erre következtetünk igényfelmérésünk eredményeiből. 😊

PILLANATKÉP A 2017. II. FÉLÉVI MAGYAROK A PIACON KLUB RENDEZVÉNYRŐL

 

 

 

 

 

A tagsági visszajelzések alapján kedveltek a tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre alapozott klubtalálkozók, ahol a jó hangulaton felül adott az inspirációs lehetőség is. Az igényeknek megfelelően a jövőben azon leszünk, hogy a hasznosnak tartott tapasztalatátadás még inkább előtérbe kerülhessen fórumainkon.

Habár a gazdasági témák, információk iránti érdeklődés továbbra is fennáll, érezhető, hogy a személyes fejlődésen túl a közös gondolkodás is ösztönző hatású.

2018. I. féléves programtervének kialakításánál figyelembe vettük a kimagasló érdeklődést a cég munkavállalóinak motiválására, a vállalati hatékonyság növeléséhez szükséges kulcskompetenciák kérdéskörére, illetve a pszichológiai kérdésekre és én-fejlesztésre fókuszáló találkozók iránt.

A partnertalálkozók hagyományát az idén egy újdonsággal, ugyanakkor csapatépítésre alkalmas összejövetellel tervezzük elmélyíteni.

A klubrendezvények időpontját a lehetőségekhez mérten a jól bevált módon csütörtök délutánokra időzítjük, ugyanakkor köszönjük a rugalmasságot az ettől eltérő, tartalmában mégsem elmaradó események ügyében.

A taglétszám kérdésében megvillan a válaszadók azon álláspontja, miszerint a klubjelleg jótékony jellemvonásai szimpátiára adnak okot, a tagbővülést körültekintő és mérsékelt módon tenné lehetővé a visszajelzők többsége.

Az igényfelmérés periodikus jellegén túl szívesen vesszük partnereink visszajelzéseit, tanácsait, hiszen továbbra is elsődleges cél, hogy a személyes hozzáadott értéket megbecsülve kínáljunk inspirációt, perspektívát, és megújuló energiával támogassuk a tagság formálódó igényeit.

PILLANATKÉPEK A 2017. II. FÉLÉVI MAGYAROK A PIACON KLUB RENDEZVÉNYEKRŐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X