Kedves Klubtagunk!

A Magyarok a Piacon Klub alapszabályának 7§ (10) bekezdésének értelmében ezúton tájékoztatjuk az egyesület tagjait a legutóbbi, azaz 2017. március 30-án megtartott közgyűlésén hozott határozatokról, tételesen a következőkről.

Az 1/2017.03.30. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés egyhangú határozattal Lévai Annamáriát a jegyzőkönyv vezetőjének, Kis Ernőt és Dr. Nyirő Józsefet szavazatszámláló bizottsági tagnak, azaz szavazatszámlálónak, valamint Bosnyák Tamást és Papp Nórát jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.”

A 2/2016.03.30. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.”

A 3/2017.03.30. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Elnöki tájékoztatót és az Elnökség 2016. évre vonatkozó tevékenységéről szóló jelentését, valamint az Egyesület 2016. évre vonatkozó éves gazdasági és pénzügyi beszámolóját és mellékleteit, illetve az Egyesület 2017. évi terveiről szóló Elnöki tájékoztatót, valamint a 2017. évi költségtervezetet.”

A 4/2017.03.30. sz. közgyűlési határozat szerint:
“A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy az Egyesület 5000 Szolnok, Mészáros Lőrinc utca 2. szám alatti területi irodája megszűntetésre kerül, valamint elhatározta az Alapszabály bevezető részének, 1.§ (4) bekezdésének és a 15.§ (2) bekezdésének alábbi módosításait, és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezete foglalt alapszabályt, egyúttal felhatalmazza az Egyesület elnökét annak aláírására.”

„A Fejér Megyei Bíróság által Pk.60.063/2010. szám alatt nyilvántartásba vett, székhelyváltozás következtében jelenleg a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén lévő székhelyen működő Magyarok a Piacon Klub tagjai az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát az alábbiak szerint állapítják meg:”

1.§ „(4) területi iroda: a klub területi irodát működtet a 6087 Dunavecse, Fő út 79. szám alatti fióktelepén, mely területi iroda nem rendelkezik jogi személyiséggel, bejegyzésére a nyilvántartást vezető bíróságon a nyilvántartási adatok között nem kerül sor.”

15.§ „(2) Az alapszabályt a klub közgyűlése 2010. március 03. napján kelt határozatával, legutolsó módosítását a 2017. március 30. napján kelt határozatával fogadta el.”

A 5/2017.03.30. sz. közgyűlési határozat szerint:
“2018. január 1-jétől a tagdíj akként módosul, hogy a 300 millió Ft-os éves, számviteli beszámoló szerinti nettó értékesítési árbevételt el nem érő tagvállalatok esetében az éves tagdíj 66.000 Ft. Az ezt meghaladó árbevételű tagvállalatok esetében az éves tagdíj összege 132.000 Ft.”

A fentiekkel összefüggő dokumentumok, azaz az Egyesület alapszabálya, a 2016. évről készült beszámoló és annak kiegészítő melléklete, valamint a közgyűlésről készült jegyzőkönyv elérhetőek a www.mapiklub.hu oldalon.

Budapest, 2017. április 7.

Klubtársi üdvözlettel,

Essősy Zsombor
elnök

X