Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.

Kapcsolat:

5540 Szarvas, Ipartelep 531/1.

 +36-66-621-500

 +36-66-621-507

 kapcsolat@gallicoop.hu

Bemutatkozás:

Ahogy a pulykahús iránti igény egyre növekedett a ke­reslet úgy hívatott életre a nyolcvanas évek végén a mai Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. jogelődje, amely eleinte kizárólag vágóhídként működő szarvasi székhelyű vállal­kozásként kezdte meg tevékenységét 1989-ben. Cégünk angol–magyar vegyesvállalatként alakult, majd 1995-től került magántulajdonba.

Az azóta eltelt több mint 25 esztendőben hatalmas változáson mentünk keresztül mind a szolgáltatásinat, mind szerkezetünket tekintve. Vágóhídi kapacitásunk évről évre bővült, ezáltal az élőhús vágása a korai 1.700 tonnáról mára évi 40.000 tonnára növekedett. Büszkén jelentjük ki, hogy Magyarország piacvezető baromfiipari vállalataként a saját termékeink útja ma már a „szántó­földtől az asztalig” tart, azaz minden egyes munkafázist magunk végzünk: a speciális baromfitakarmány elő­állításától a pulyka felnevelésén, feldolgozásán és cso­magolásán át egészen a végtermék piacra kerüléséig. Késztermékgyártási volumenünk mára eléri az évi 7.000 tonnát. A Gallicoop márka piaci részesedése Magyaror­szágon 2015-ben már 47%-ot ért el, ám a vállalatunk működésében az export is alapvetően fontos.

Termékeink megtalálhatók Ausztriában, Horvátország­ban, Romániában, de eljutnak Olaszországba, Angliába, Írországba, Franciaországba, Németországba és Portu­gáliába is. A keleti világrészen is sikeresen értékesítünk Japánban, és esetenként Tajvanra, Dél-Koreába, Hong­kongba és Oroszországba is szállítunk.

Hitvallásunk és küldetésünk, hogy a fogyasz­tók számára biztonságos és jó minő­ségű élelmiszereket állítsunk elő.

A TERMÉK

A Gallicoop a honi piac legnagyobb zárt rendszerűpulykahús-termelő integrációjával rendelkező vállalata. A friss pulykahúsok mellett már közvetlen fogyasz­tásra szánt, kiváló minőségű termékek széles skálájával rendelkezünk.

A termékkínálatot a kolbász- és sonkafélék, a felvágot­tak és májasok, a főtt-füstölt és szárazáruk, a párizsi és virslifélék, valamint a panírozott termékek jelentik.

INNOVÁCIÓ ÉS MINŐSÉG

A Gallicoop életében az innováció leginkább a folya­matos üzemi fejlesztésekben valósul meg. A társasá­gunk az Európában is használt és elismert legmaga­sabb szakmai és minőségbiztosítási tanúsítványokkal rendelkezünk.

X